Stappenplan

Van hoortest naar hoortoestel in zes stappen

 

Stap 1: intakegesprek en audiogram

Tijdens het intakegesprek neem ik een gratis hoortest af. Aan de hand van deze hoortest maakt ik een audiogram. Hierin wordt vastgelegd hoe groot het gehoorverlies aan beide oren is. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek dient er mogelijk een afspraak gemaakt te worden met de kno-arts of met een specialist in een audiologisch centrum. Dit in verband met extra onderoek en/of het verkrijgen van een eventuele vergoeding van uw zorgverzekeraar. Ik leg u glashelder de procedure voor het verkrijgen van een vergoeding uit.

Stap 2: keuze hoortoestel

Samen doorloop ik met u de mogelijkheden. Kiest u voor toestellen van de zorgverzekering of kiest u zelf? Liever een hoortoestel achter het oor, hoortoestel in het oor, of een open aanpassing. Natuurlijk passend bij uw gehoorverlies. Nadat u een keuze heeft gemaakt, wordt er, indien nodig, een afdruk van uw oor en de gehooringang gemaakt. Uw hoortoestel wordt immers op maat gemaakt.

Stap 3: aanpassing hoortoestel

Ik maak met u een afspraak wanneer uw hoortoestel gereed is. Ik zal het hoortoestel in uw oor aanbrengen en nauwkeurig afstellen op uw gehoorverlies. U krijgt uitvoerig uitleg over de instellingen van het hoortoestel en over andere hulpmiddelen. Vanaf dit moment gaat u de hoortoestellen op proef testen.

Stap 4: eerste controle

Na de aanpassing van het hoortoestel heb ik met u een nieuwe afspraak gemaakt voor een eerste controle. Tijdens deze controle kunt u uw volle tevredenheid over het toestel uitspreken, aangeven dat sommige instellingen gewijzigd dienen te worden of u kunt vrijblijvend aangeven dat u een ander soort of ander merk hoortoestel wilt uitproberen.

Stap 5: vervolgcontrole

De hoortoestellen worden op basis van uw ervaringen nog nauwkeuriger afgesteld voor een optimale verstaanbaarheid. De vervolgcontrole bestaat meestal uit een aantal consulten waarin zeer accuraat wordt gewerkt aan de laatste precieze afstelling.

Stap 6: definitieve aanschaf van uw hoortoestel

Uw hoortoestellen zijn nu geheel aangepast aan uw wensen. Na deze uitgebreide proefperiode gaat u over tot de definitieve aanschaf. Indien u heeft gekozen voor de gehooroplossing van uw zorgverzekering, verzorgen wij de aanvraag van de vergoeding.


Bij Noud Optiek zien en horen blijft de service natuurlijk continu doorlopen. De gehoorkwaliteit kan immers in de loop van de tijd verslechteren of juist verbeteren. U bent altijd van harte welkom voor een extra controle, service, onderhoud of voor een correctie in de afstelling van uw gehoortoestel aan de hand van een nieuwe (gratis) gehoortest.